UEPiK.org

Darmowy program do uproszczonej księgowości dla organizacji pozarządowych

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów nareszcie będzie prosta w prowadzeniu.

uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

Wygodna księgowość internetowa dla NGO

100% zgodności z wzorem Ministerstwa Finansów

Automatyczne zestawienia wymagane przez prawo, generowane na bieżąco. Nigdy nie zapomnisz o ważnych datach.

Koniec z niewygodnymi arkuszami kalkulacyjnymi

Masz dosyć rozwalających się tabelek z Excela? My też 😉
UEPiK.org oznacza koniec z ryzykiem utraty danych z powodu uszkodzenia plików lub papierowej dokumentacji.

Mniej błędów w dokumentach

Autouzupełnianie danych pozwoli Ci na szybkie i bezpieczne wprowadzanie przychodów i kosztów Twojej organizacji.

Oszczędność czasu

Nawet kilkanaście dodatkowych godzin w miesiącu na działanie statutowe!

"Testowałem pierwsze wersje aplikacji UEPiK.org i muszę powiedzieć, że zbliża się coś dużego! To będzie wielkie ułatwienie, szczególnie dla mniejszych stowarzyszeń."
Adam / pracownik centrum organizacji pozarządowych

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

Najczęściej zadawane pytania

Uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów mogą prowadzić organizacje pozarządowe (poza spółkami kapitałowymi), które:
 • działają w sferze zadań publicznych
 • nie prowadzą działalności gospodarczej
 • nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego
 • osiągają przychody wyłącznie z:
  • działalności nieodpłatnej pożytku publicznego ztytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej
  • działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług
  • tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych
  • tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach
 • roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z wyżej wymienionych tytułów, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł
Podstawa prawna:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, uproszczona ewidencja musi zawierać:
 • zestawienie przychodów i kosztów
 • zestawienie przepływów finansowych
 • karty przychodów pracownika
 • wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością
Wszystkie te zestawienia i wykazy można prowadzić w naszej aplikacji. Ponadto w UEPiK.org możesz prowadzić zestawienia pomocnicze, takie jak:
 • zestawienia wystawionych rachunków i faktur
 • dzienne zestawienia sprzedaży
 • listy wpłaconych składek
 • dokumentacja finansowa konkretnego projektu
Podstawa prawna:

Uproszczona ewidencja KGW różni się trochę od tej dla pozostałych organizacji pozarządowych. Większość elementów jest bardzo podobna, dlatego wprowadzimy taką możliwość. Koła gospodyń wiejskich mogą skorzystać z UEPiK.org, ale polecamy porównanie wzorów dokumentów i wprowadzenie ewentualnych poprawek do wygenerowanych zestawień.
Działanie współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Nowe Technologie Lokalnie 2022 - Sektor 3.0", którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego